Regulamin organizacyjny urzędu • Zarządzenie nr 31/2022 - tekst jednolity.
  2 MB
 • Regulamin organizacyjny urzędu
  181 KB
 • Zmiany 23.02.09
  229 KB
 • Zmiany 16.12.09
  881 KB
 • Zmiany z dnia 11 marca 2010
  3 MB
 • Zarządzenie z lipca 2010
  660 KB
 • Zarządzenie z dnia 30 listopada 2010
  220 KB
 • Zarządzenie z dnia 15 marca 2011
  1,015 KB
 • Zarządzenie z dnia 01 lipca 2011
  1 MB
 • Zarządzenie z dnia 12 października 2011
  2 MB
 • Zarządzenie z dnia 16 maja 2011
  55 KB
 • Zarządzenie z dnia 2 stycznia 2012
  271 KB
 • Zarządzenie z dnia 2 licpa 2012
  1 MB
 • Zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2012
  1 MB
 • Zarządzenie z dnia 21 listopada 2012
  715 KB
 • Zarządzenie z dnia 30 grudnia 2013
  1 MB
 • Regulamin - tekst jednolity.
  17 MB
 • Zarządzenie z dnia 31 grudnia 2014r.
  42 KB
 • Zarządzenie z dnia 09 marca 2017 r.
  72 KB
 • Zarządzenie nr 06/2020 r. - tekst jednolity.
  1 MB