• Raport o stanie Gminy - rok 2021
  34 MB
 • Zarządzenie Nr 64 z 2022 r, - raport o stanie Gminy
  12 KB
 • Przebieg debaty nad Raportem o stanie Gminy Karlino za 2021r
  18 KB
 • listy poparcia mieszkańca do udziału w debacie
  141 KB
 • zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie nad raportem
  21 KB
 • Raport o stanie Gminy - rok 2020.
  14 MB
 • Zarządzenie Burmistrza nr 48/2021.
  7 MB
 • Raport o stanie Gminy - rok 2019.
  196 KB
 • Zarządzenie Burmistrza nr 59.
  20 KB
 • Zgłoszenie mieszkanca do udzialu w debacie nad raportem.
  141 KB
 • Listy poparcia mieszkańca.
  18 KB
 • Przebieg debaty nad Raportem o stanie Gminy Karlino za 2019.
  8 MB
 • Raport o stanie Gminy - rok 2018.
  192 KB
 • Zarządzenie Burmistrza nr 63.
  19 KB
 • Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie.
  138 KB
 • Listy poparcia mieszkańca.
  783 KB
 • Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej.
  7 MB