• Uchwała Nr 211 PKW z 2023 r. - teks ujednolicony - wytyczne dla obwodowych kom. wyborczych
  927 KB
 • Uchwała Nr 224 PKW z 2023 r. - zmieniająca uchwałę ws wytycznych dla obwodowym kom. wyb.
  198 KB
 • Uchwała Nr 225 PKW z 2023 r. - zmieniająca uchwałę ws wytycznych dla obwodowym kom. wyb.
  189 KB
 • Uchwała Nr 228 PKW z 2023 r. - zmieniająca uchwałę ws wytycznych dla obwodowym kom. wyb.
  67 KB
 • Obwieszczenia OKW Koszalin z dn. 25.09.2023 r. - zarejestrowani kandydaci w wyborach do Senatu - okręg wyborczy nr 100
  3 MB
 • Obwieszczenie OKW Koszalin z dn. 25.09.223 r. - zarejestrowani kandydaci w wyborach do Sejmu RP w okręgu wyborczym nr 40
  13 MB
 • PKW - uchwała nr 224 z 2023 - Zmiana wytyczne obwodowe.
  122 KB
 • PKW - uchwała Nr 227 - wytyczne dla Okręgowych Komisji Wyborczych.
  187 KB
 • Postanowienie Nr 385 - Komisarza Wyborczego II - 4.10.2023 - zmiana składu OKW Nr 1
  294 KB
 • Informacja o składach komisji z funkcjami.
  331 KB
 • Postanowienie Nr 369 z dn. 29.09.223 r. Kom. Wyborczego II w Koszalinie - zmiana składu OKW Nr 3 w gminie Karlino
  272 KB
 • Informacja o składach obwodowych komisji.
  354 KB
 • Informacja w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń OBW.
  286 KB
 • Komunikat Burmistrza dotyczący transportu w dniu wyborów.
  13 KB
 • Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych
  625 KB
 • Wytyczne dla OKW i OBW- w przypadku skreśleń kandydatów w wyborach.
  165 KB
 • Ogłoszenie Burmistrza w sprawie organizacji gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów .
  15 KB
 • Informacja o uzupełnieniu składów komisji i losowaniu.
  206 KB
 • Ogłoszenie Urzędnik Wyborcza - terminy dyżurów.
  12 KB
 • Kodeks Wyborczy - wyciąg Sejm 2023
  944 KB
 • Obwieszczenie Burmistrza Karlina z dnia 14.09.2023 r. - obwody do głosowania, głosowanie korespondencyjne
  21 KB
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  103 KB
 • PKW 2023 r. - Informacja o warunkach udziału w głosowaniu (kraj)
  342 KB
 • PKW -informacja z dn. 28.08.2023 r. - o uprawnieniach przyslugujacych wyborcom niepelnosprawnym w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz referendum - na dzien 15.10.2023 r.
  212 KB
 • Post. Nr 18 Kom. Wyborczego w Koszalinie z dn. 21.04.2023 r. - zmieniające post. w sprawie podziału Gminy Karlino na stałe obwody do głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  1 MB
 • Postanowienie Nr 19 Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dn. 21.04.2023 r. ws dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Karlino do stanu faktycznego
  1 MB
 • Uchwała nr 29 2023 PKW
  184 KB
 • Wniosek o sporządzenie aktu pelnomocnictwa do głosowania
  270 KB
 • Wzór zaświadczenia dla męża zaufania 2023
  374 KB
 • Wzór zaświadczenia dla obserwatora społecznego 2023
  360 KB
 • Wzór zaświadczenia usprawiedliwiającego nieobecność w pracy wykonywaniem zadań męża zaufania
  548 KB
 • WZÓR ZGŁOSZENIA - Uzupełnienie składu Obwodowej Komisji Wyborczej spośród wyborców
  200 KB
 • WZÓR ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH PRZEZ KOMITETY WYBORCZE
  236 KB
 • Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
  138 KB
 • Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania Sejm RP Senat RP
  289 KB