Audytor wewnętrzny

mgr Ewa Ostaszewska

tel.  600-331-002

e-mail: audytor@karlino.pl

 

Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Karlinie prowadzony jest w oparciu o:

- Zarządzenie Nr 88/10 Burmistrza Karlina z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie karty audytu wewnętrznego;

- Zarządzenie Nr 135/2015 Burmistrza Karlina z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Karlinie

oraz przepisy zewnętrzne:

- Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240);

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach audytu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1480).

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu stanowią, udostępnianą na wniosek, informację publiczną, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.