• Obwieszczenie Wojewody - ustalenie liczby radnych.
  398 KB
 • Postanowienie Nr 19 Komisarza Wyborczego II w Koszalinie z dn. 4.01.2024 r. ws podziału Gminy Karlino na okręgi wyborcze.
  394 KB
 • Postanowienie Nr 49 Komisarza Wyborczego II w Koszalinie ws podziału Gminy Karlino na stałe obwody do głosowania..
  530 KB
 • Uchwala Nr 1 z dn. 16.01.2024 r. PKW ws wytycznych dla komisarzy wyborczych dot. zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego .
  155 KB
 • Uchwała Nr 25 PKW z dn. 23.01.2024 r. zgłoszenie kandydatów do terytorialnej komisji wyborczej
  178 KB
 • Uchwała Nr 26 PKW z dn. 23.01.2024 r. - zgłoszenie kandydatów do obwodowych komisji wyboprczych
  185 KB
 • Uchwała Nr 29 PKW - z dn. 23.01.2024 r. - wzory protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze
  66 KB
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dn. 30.01.2024 r.
  822 KB
 • Rozporządzenie Prezesa RM z dn. 29.01.2024 r. ws. zarządzenia wyborów samorządowych
  313 KB
 • Obwieszczenie Burmsitrza Karlina z dnia 1.02.2024 r. - ws informacji o okręgach wyborczych, ich granic i numerów, liczby wybieranych radnych oraz wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej -Gmina Karlino
  15 KB
 • obwieszczenie marszałka województwa zachodniopomorskiego z dnia 2 lutego 2024 r.
  36 KB
 • Obwieszczenie Starosty Białogardzkiego o okrgęgach wyborczy, ich numerachm granicach oraz liczbie radnych w wyborach do Rady Powiatu.
  518 KB
 • Pismo - PKW - z dn. 29.01.2024 r. - wyjaśnienia - finansowanie kampanii w wyborach samorządowych
  281 KB
 • Uchwała PKW nr 42 z dn. 7.02.2024 r. - ws wykorzystania techniki elektronicznej w wyobrach samorządowych
  172 KB
 • Uchwała PKW nr 43- z 2024 r. - regualaminy miejskiej i obwodowych komisji wyborczych
  109 KB
 • Uchwała PKW nr 44-z 2024 r. - ustalenie wzorów potwierdzeń rejestracji kandydatów w wyborach samorządowych
  749 KB
 • Uchwała Nr 59 PKW - 12.02.2024 - ws druku i przekazanie kart do głosowania dla OKW
  284 KB
 • Uchwała PKW Nr 58- 12.02.2024 r. - wytyczne dla TKW do dnia głosowania
  359 KB
 • Uchwała PKW Nr 61- 12.02.2024 r. - w sprawie ustalenia wzorów pieczęci TKW i OKW
  110 KB
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego II w Koszalini - nr 449 z dn. 23.02.2024 r. - ws powolania Miejskiej Komisji Wyborczej w Karlinie; nr 450 z dn. 23.02.2024 r. ws zwołania I posiedzenia MKW w Karlinie
  1,022 KB
 • Informacja MKW o składzie i dyżurach.
  20 KB
 • Komunikat Urzędnika Wyborczego - terminy przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Karlino
  18 KB
 • Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
  22 KB