• Obwieszczenie Wojewody - ustalenie liczby radnych.
  398 KB
 • Postanowienie Nr 19 Komisarza Wyborczego II w Koszalinie z dn. 4.01.2024 r. ws podziału Gminy Karlino na okręgi wyborcze.
  394 KB
 • Postanowienie Nr 49 Komisarza Wyborczego II w Koszalinie ws podziału Gminy Karlino na stałe obwody do głosowania..
  530 KB
 • Uchwala Nr 1 z dn. 16.01.2024 r. PKW ws wytycznych dla komisarzy wyborczych dot. zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego .
  155 KB
 • Uchwała Nr 25 PKW z dn. 23.01.2024 r. zgłoszenie kandydatów do terytorialnej komisji wyborczej
  178 KB
 • Uchwała Nr 26 PKW z dn. 23.01.2024 r. - zgłoszenie kandydatów do obwodowych komisji wyboprczych
  185 KB
 • Uchwała Nr 29 PKW - z dn. 23.01.2024 r. - wzory protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze
  66 KB
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z dn. 30.01.2024 r.
  822 KB
 • Rozporządzenie Prezesa RM z dn. 29.01.2024 r. ws. zarządzenia wyborów samorządowych
  313 KB
 • Obwieszczenie Burmsitrza Karlina z dnia 1.02.2024 r. - ws informacji o okręgach wyborczych, ich granic i numerów, liczby wybieranych radnych oraz wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej -Gmina Karlino
  15 KB
 • obwieszczenie marszałka województwa zachodniopomorskiego z dnia 2 lutego 2024 r.
  36 KB
 • Obwieszczenie Starosty Białogardzkiego o okrgęgach wyborczy, ich numerachm granicach oraz liczbie radnych w wyborach do Rady Powiatu.
  518 KB
 • Pismo - PKW - z dn. 29.01.2024 r. - wyjaśnienia - finansowanie kampanii w wyborach samorządowych
  281 KB
 • Uchwała PKW nr 42 z dn. 7.02.2024 r. - ws wykorzystania techniki elektronicznej w wyobrach samorządowych
  172 KB
 • Uchwała PKW nr 43- z 2024 r. - regualaminy miejskiej i obwodowych komisji wyborczych
  109 KB
 • Uchwała PKW nr 44-z 2024 r. - ustalenie wzorów potwierdzeń rejestracji kandydatów w wyborach samorządowych
  749 KB
 • Uchwała Nr 59 PKW - 12.02.2024 - ws druku i przekazanie kart do głosowania dla OKW
  284 KB
 • Uchwała PKW Nr 58- 12.02.2024 r. - wytyczne dla TKW do dnia głosowania
  359 KB
 • Uchwała PKW Nr 61- 12.02.2024 r. - w sprawie ustalenia wzorów pieczęci TKW i OKW
  110 KB
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego II w Koszalini - nr 449 z dn. 23.02.2024 r. - ws powolania Miejskiej Komisji Wyborczej w Karlinie; nr 450 z dn. 23.02.2024 r. ws zwołania I posiedzenia MKW w Karlinie
  1,022 KB
 • Informacja MKW o składzie i dyżurach.
  20 KB
 • Komunikat Urzędnika Wyborczego - terminy przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Karlino
  18 KB
 • Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
  22 KB
 • Komunikat o losowaniu numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Miejskiej w Karlinie.
  279 KB
 • Obwieszczenie zbiorcze Burmistrza Karlina - z dn. 12.03.2024 r. - ws granic okręgów i obwodow do głosowania - siedzib OKW
  23 KB
 • Ogłoszenie Burmistrza Karlina - dowozy na wybory 2023 r.
  16 KB
 • Komunikat Burmistrza Karlina - transport osób z niepelnosprawnościami i powyżej 60 roku życia - w dniu wyborów, zarządzonych na dzien 7.04.2024 r.
  13 KB
 • Obwieszczenie o wylosowanych numerach list
  13 KB
 • Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów
  20 KB
 • Obwieszczeenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Karlina.
  17 KB
 • Informacje komisji obwodowych.
  60 KB
 • Informacja o pierwszym posiedzeniu komisji obwodowych.
  19 KB
 • Postanowienie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Karlino
  33 KB
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego II w Koszalinie Nr 526 z 5.03.2024 r. - stwierdzające wygaśnięcie mandatu członka MKW w Karlinie oraz powołanie nowej osoby do składu MKW w Karlinie
  253 KB
 • Zakaz umieszczenia materiałów wyborczych na infrastrukturze kolejowej
  198 KB
 • Postanowienie Nr 652 z dn. 15.03.2024 r. - Komisarza Wyborczego II w Koszalinie - zwołanie pierwszych posiedzeń OKW - w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 7.04.2024 r.
  206 KB
 • Postanowienie Nr 651 z dn. 15.03.2024 r. - Komisarza Wyborczego II w Koszalinie - ws powołania OKW w Gminie Karlino
  873 KB
 • Obwieszczenie Woj. Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 14.03.2024 r. - o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego
  1 MB
 • Obwieszczenie KPKW o listach kandydatów do Rady Powiatu Białogardzkiego
  2 MB
 • Obwieszczenie WKW o listach kandydatów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
  1 MB
 • Informacja o składach komisji z funkcjami
  44 KB
 • Postanowienie Nr 731 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II - zmiana składu OKW Nr 5 w Gminie Karlino
  264 KB
 • Wybory Burmistrza Karlina - protokół
  1 MB
 • Wybory do Rady Miejskiej - protokół
  3 MB
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szcecinie z dnia 9.04.2024 r. o wynikach wyborów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - Gmina Karlino - wyniki wyborów Burmisrza Karlina
  15 KB
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 9.04.2024 r. - o wynikach wyborów do rady miejskiej, rady powiatu i sejmiku woj. zachodniopomorskiego - Gmina Karlino
  21 KB