• Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  47 KB
 • Informacje z otwarcia ofert
  81 KB
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  78 KB
 • Ogłoszenie IV o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  39 KB
 • Pytania wykonawców V i wyjaśnienia zamawiającego oraz zmiana treści SWZ
  24 KB
 • Pytania wykonawców IV i wyjaśnienia zamawiającego
  22 KB
 • Ogłoszenie III o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  39 KB
 • Pytania III wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego oraz zmiana treści SWZ
  3 MB
 • Ogłoszenie II o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  39 KB
 • Pytania_II_wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego oraz zmiana treści SWZ
  42 KB
 • Dodatkowe profile i schematy
  5 MB
 • Zagospodarowanie terenu w wersji edytowalnej
  4 MB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  168 KB
 • Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego oraz zmiana treści SWZ
  28 KB
 • Przedmiar Zadanie 3 B&R
  34 KB
 • Informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia
  29 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  166 KB
 • SWZ z załącznikami
  825 KB
 • Identyfikator postępowania
  30 KB
 • Dokumenty formalno-prawne
  7 MB
 • Projekt budowlany Zad.3
  1 MB
 • Projekt budowlany Zad.2
  4 MB
 • Projekt budowlany Zad.1
  20 MB
 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu
  10 MB