• Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  23 KB
 • Informacje z otwarcia ofert
  78 KB
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania
  77 KB
 • Pytania II wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego oraz zmiana treści SWZ
  734 KB
 • Ogłoszenie II o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  39 KB
 • Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego oraz zmiana treści SWZ
  30 KB
 • Projekt stałej organizacji ruchu
  6 MB
 • Ogłoszenie I o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  40 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  153 KB
 • załącznik do SWZ - projekt umowy
  110 KB
 • Mapka z przejściem dla pieszych
  682 KB
 • Inwentaryzacja wykonanej częściowo kanalizacji
  1 MB
 • Informacja o ochronie danych osobowych
  17 KB