• Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  35 KB
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania
  91 KB
 • Informacja z otwarcia ofert
  80 KB
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  78 KB
 • Ogłoszenie II o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  40 KB
 • Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego oraz zmiana treści SWZ
  23 KB
 • Informacja o zmianie treści SWZ
  34 KB
 • Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu_remont_klatek.pdf
  40 KB
 • dokumentacja projektowa elektryczna
  19 MB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  162 KB
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia
  123 KB
 • Załącznik do SWZ - Projekt Umowy
  62 KB
 • PROJEKT TECHNICZNY Szymanowskiego 6
  7 MB
 • PROJEKT TECHNICZNY Szczecińska 22
  11 MB
 • PROJEKT TECHNICZNY Białogardzka 16
  7 MB
 • PROJEKT TECHNICZNY Białogardzka 5
  8 MB
 • PROJEKT BUDOWLANY Szymanowskiego 6
  6 MB
 • PROJEKT BUDOWLANY Szczecińska 22
  7 MB
 • PROJEKT BUDOWLANY Białogardzka 16
  6 MB
 • PROJEKT BUDOWLANY Białogardzka 5
  5 MB