• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 29.01.2015
  116 KB
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  65 KB
 • Załącznik nr 8 Wzór umowy - wersja ostateczna
  112 KB
 • Załącznik nr 8 Wzór umowy - po zmianie
  112 KB
 • Załącznik nr 1 Formularz oferty - po zmianie
  21 KB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  171 KB
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców i zmiana treści SIWZ
  153 KB
 • Protokół z wizji lokalnej
  18 KB
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców 3
  107 KB
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców3
  21 KB
 • Odpowiedzi na pytania wykonawców1 - uzupełnienie
  87 KB
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2
  86 KB
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców 1
  52 KB
 • Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
  33 KB

Dokumentacja projektowa

 • Dokumentacja projektowa
  47 MB
 • Załącznik nr 8 Wzór umowy
  111 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu 09.12.2014
  287 KB