• ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  96 KB
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - czynność powtórzona.
  119 KB
 • SIWZ - tekst ujednolicony (AKTUALNY)
  86 KB
 • SIWZ - tekst ujednolicony
  85 KB
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców i modyfikacja treści SIWZ 29.04.2015
  1 MB
 • Projekt naprawy dachu i przedmiar - Malonowo
  15 MB
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców i modyfikacja treści SIWZ 16.04.2015
  252 KB
 • SP Karścino - przedmiar robót po modyfikacji
  40 KB
 • SP Karwin - przedmiar robót po modyfikacji
  38 KB
 • SP Karwin - Projekt budowlano-konstrukcyjny
  404 KB
 • SP Karwin - Plan sytuacyjny
  552 KB
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców i modyfikacja treści SIWZ 03.04.2015
  550 KB
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców 10.03.2015
  35 KB
 • Dokumentacja projektowa
  209 MB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  203 KB