• Unieważnienie postępowania
  16 KB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  2 KB
 • Zmiana terminu składania ofert (nowy termin 09.01.2014
  13 KB
 • Modyfikacja załącznika - rys. nr 8 za rys. nr 7
  170 KB
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców
  638 KB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - nowy termin składania ofert: 03.01.2014
  3 KB
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy - po modyfikacji 2
  84 KB
 • Załącznik nr 23 Murek oporowy
  30 MB
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
  2 KB
 • Modyfikacja odpowiedzi z 05.12.2013 r
  1 MB
 • Odpowiedzi na pytania wykonawców 4
  3 MB
 • Załącznik nr 21 - Kanalizacja deszczowa
  5 MB
 • Załącznik nr 22 - branża drogowa
  8 MB
 • Przykładowy kosz na śmieci
  210 KB
 • Protokół z wizji lokalnej
  3 MB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - nowy termin skłdania ofert - 19.12.2013 r.
  6 KB
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców 3 oraz modyfikacja SIWZ
  83 KB
 • Rys. F.3 Fontanna i plac - konstrukcja
  667 KB
 • Zał. nr 20 Przekroje normalne oraz tabele objętości robót ziemnych
  7 MB
 • Zał. 19A Wycinka drzew
  1 MB
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2
  5 MB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  2 KB
 • Zał. NR 1 Oferta - poprawiony
  36 KB
 • Zał. nr 7 - Wzór umowy - poprawiony
  80 KB
 • Zał nr 3 do UMOWY - POPRAWIONY HRF
  232 KB
 • Zał. 19 Drzewa do wycinki
  863 KB
 • Zał. 14.1 MONITORING-zmiana miejsca włączenia
  865 KB
 • Zał. nr 11.1 uzupełnienie do kanalizacji teletechnicznej
  821 KB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  5 KB
 • Załącznik nr 15 Nagłośnienie fontanny
  1 MB
 • Załącznik nr 16 Zmiana wykonania nawierzchni chodnika
  1 MB
 • Odpowiedzi na pytania wykonawców_1
  4 MB
 • Rys D.4.1. Przekroje normalne, szczegóły krawężników
  360 KB
 • Załącznik nr 17 Wyliczenie do przedmiaru robót
  719 KB
 • Załącznik nr 18 Równoważność produktu
  117 KB
 • Ogłoszenie nr 440130-2013 z dn. 29.10.2013 r.
  60 KB
 • SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 7
  444 KB
 • Załącznik nr 3 do Umowy Harmonogram Rzeczowo-finansowy
  225 KB
 • Załącznik nr 8 Dokumenty formalno-prawne
  34 MB
 • Załącznik nr 9 Dokumentacja techniczna
  48 MB
 • Załącznik nr 10 STWiOR i przedmiar robót
  2 MB
 • Załącznik nr 11 Kanalizacja teletechniczna
  25 MB
 • Załącznik nr 12 Kanalizacja deszczowa obszaru rewitalizacji
  71 MB
 • Załącznik nr 13 Miniatura Spichlerza
  171 KB
 • Załącznik nr 14 Monitoring
  2 MB