Numer ogłoszenia: 526998 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 440130 - 2013 data 29.10.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Karlino, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3117273, fax. 94 3117410.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: