• Rozstrzygnięcie przetargu
  367 KB
 • Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą
  468 KB
 • Poprawione oświadczenie
  163 KB
 • odpowiedzi na zapytania
  551 KB
 • załącznik nr 6 - wzór umowy po zmianie
  191 KB
 • modyfikacja treści SIWZ 2
  1 MB
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  75 KB
 • odpowiedzi na zapytania
  527 KB
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
  670 KB
 • harmonogram rzeczowo - finansowy
  15 KB
 • ogłoszenie o zamówieniu
  234 KB
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  20 KB
 • SIWZ
  413 KB
 • zał. nr 7 - projekt droga opis tech.
  326 KB
 • zał. nr 7 - projekt zagosp. droga rys. nr 1
  2 MB
 • zał. nr 7 - projekt zagosp. droga rys. nr 2
  2 MB
 • zał. nr 7 - przekrój normalny i konstrukcyjny droga
  419 KB
 • zał. nr 7 - przekrój podłużny droga rys. nr 1
  1 MB
 • zał. nr 7 - przekrój podłużny droga rys. nr 2
  1 MB
 • zał. nr 7 - przekroje normalne droga
  368 KB
 • zał. nr 8 - specyfikacja techniczna droga
  4 MB
 • zał. nr 9 - przedmiar robót droga
  179 KB
 • zał. nr 10 - projekt oświetlenie
  354 KB
 • zał. nr 10 - projekt oświetlenia projekt zagosp.
  3 MB
 • schemat ideowy instalacji oświetlenia drogowego
  476 KB
 • wyniki obliczeń oświetlenie
  798 KB
 • uzgodnienia oświetlenie
  267 KB
 • zał. nr 11 - specyfikacja techniczna oświetlenie
  140 KB
 • zał. nr 12 - przedmiar robót oświetlenie
  78 KB