Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożone do publicznego wglądu

 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino
  67 KB
 • Uzasadnienie uchwały zmiany studium
  36 KB
 • Rysunki zmiany studium, stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do uchwały
  120 KB
 • Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium, stanowiące załącznik nr 6 do uchwały
  34 KB
 • Jednolity tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Uwarunkowania rozwoju”, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały
  16 MB
 • Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Uwarunkowania rozwoju”, stanowiący załącznik nr 8 do uchwały
  14 MB
 • Jednolity tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju”, stanowiący załącznik nr 9 do uchwały
  16 MB
 • Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju”, stanowiący załącznik nr 10 do uchwały
  31 MB
 • Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.1 do uchwały
  11 MB
 • Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.2 do uchwały
  792 KB
 • Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.2-1 do uchwały
  337 KB
 • Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.3 do uchwały
  851 KB
 • Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.4 do uchwały
  928 KB
 • Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.5 do uchwały
  834 KB
 • Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.6 do uchwały
  855 KB
 • Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.7 do uchwały
  928 KB
 • Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.8 do uchwały
  1 MB
 • Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.9 do uchwały
  914 KB
 • Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.10 do uchwały
  496 KB
 • Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.11 do uchwały
  905 KB
 • Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.12 do uchwały
  491 KB
 • Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.13 do uchwały
  759 KB
 • Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.14 do uchwały
  785 KB
 • Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.15 do uchwały
  299 KB
 • Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.16 do uchwały
  750 KB
 • Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.16-1 do uchwały
  327 KB
 • Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.17 do uchwały
  226 KB
 • Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.17-1 do uchwały
  418 KB
 • Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Kierunki rozwoju” dla poszczególnych miejscowości, stanowiący załączniki nr 10.18 do uchwały
  344 KB
 • Jednolity rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino pt. „Polityka planistyczna”, stanowiący załącznik nr 11 do uchwały
  4 MB
 • Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany studium
  9 MB