• Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  402 KB
 • Informacje z otwarcia ofert
  454 KB
 • Informacja o zmianie treści SIWZ - zmiana przedmiarów robót w branży elektrycznej
  517 KB
 • Poprawione przedmiary robót elektrycznych
  11 KB
 • Informacja ze spotkania Wykonawców połączonego z wizją lokalną
  425 KB
 • SIWZ cz. I - Instrukcja dla wykonawców_IDW
  22 MB
 • Załączniki nr 1-7 do SIWZ_czesc I_IDW
  54 KB
 • SIWZ cz. II - wzór umowy
  690 KB
 • SIWZ cz. III - Opis przedmiotu zamówienia_OPZ
  434 KB
 • Zał nr 1 do OPZ - Branża drogowa - proj. wykonawczy
  3 MB
 • Zał nr 2 do OPZ - Branża sanitarna - proj. wykonawczy
  2 MB
 • Zał nr 3 do OPZ - Branża elektryczna - proj. wykonawczy
  2 MB
 • Zał nr 4 do OPZ - Branża teletechniczna - proj. wykonawczy
  7 MB
 • Zał nr 5 do OPZ - Przedmiar robót
  208 KB
 • Zał nr 6 do OPZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
  2 MB
 • Zał nr 7 do OPZ - Umowa z GDDKiA na przebudowę skrzyżowania
  2 MB
 • Zał nr 8 do OPZ - Porozumienie z Powiatem ws. przebudowy skrzyżowania
  2 MB
 • Zał nr 9 do OPZ - Projekty organizacji ruchu
  7 MB