• Rozstrzygnięcie postępowania po wyroku KIO
  432 KB
 • Rozstrzygnięcie postepowania - dokument podpisany elektronicznie)
  11 KB
 • Ogłoszenie Nr 85300-2012 z dn. 01.03.2013 o zamówieniu
  4 MB
 • SIWZ z załącznikami od Nr 1 do Nr 7
  308 KB
 • Załącznik Nr 8 Projekt Budowlany - branża drogowa (61MB)
  61 MB
 • Załącznik Nr 9 Projket Budowlany - branża sanitarna (
  62 MB
 • Załącznik Nr 10 Projekt Budowlany - branża elektryczna (24MB)
  24 MB
 • Załącznik Nr 11 Przedmiar Robót
  245 KB
 • Załącznik Nr 12 SSTWiOR (4,5 MB)
  4 MB
 • Załącznik Nr 13 Dokumentacja Geotechniczna (19,9 MB)
  20 MB
 • ZAłącznik Nr 14 Projekt Organizacji Ruchu (10,3 MB)
  10 MB
 • Załącznik Nr 15 Progi zwalniające (24MB)
  5 MB
 • Załącznik nr 16 Opis parametrów równowaznych
  14 KB
 • Załącznik Nr 17 Opis lampy ledowej
  14 KB
 • Załacznik Nr 18 - Dodatkowe informacje
  14 KB
 • Protokół z wizji lokalnej
  59 KB
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców
  535 KB
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2
  282 KB
 • Pismo TP SA dot. infrastruktury telekomunikacyjnej
  460 KB
 • Modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert
  1 MB
 • Ogłoszenie Nr 103188-2013 z dn. 14.03.2013 o zmianie ogłoszenia
  460 KB