• Ogłoszenie Karwin
  2 MB
 • 1_SIWZ
  6 MB
 • 7-1_Termomodernizacja_Budowlana_Projekt_Budowlany
  8 MB
 • 7-2Termomodernizacja_Budowlana_Projekt_Budowlany_czesc_rysunkowa
  6 MB
 • 8-1_Instalacja_Centralnego_Ogrzewania_Projekt_Budowlany
  7 MB
 • 8-2_Instalacja_Centralnego_Ogrzewania_Projekt_Budowlany_czesc_rysunkowa
  6 MB
 • 8-3_Instalacja_Wezla_Ciplnego_w_Oparciu_o_Pome_Ciepla
  8 MB
 • 8-4_Instalacja_Wezla_Ciplnego_w_Oparciu_o_Pome_Ciepla_czesc_rysunkowa
  6 MB
 • 9_Specyfikacja_Techniczna_Wykonania_i_Odbioru_R_Budowlanych__Termomodernizacja
  11 MB
 • 10_Przedmiar_Robot_termomodernizacja
  864 KB
 • 11-1_Adaptacja_Poddasza
  6 MB
 • 11-2_Adaptacja_Poddasza_czesc_rysunkowa
  4 MB
 • 12-1_Przedmiar_Robot_Adaptacja_Poddasza
  3 MB
 • 12-2Przedmiar_Robot_Adaptacja_Poddasza_czesc_rysuknowa
  1 MB
 • 13-1_Projekt_Budowlany_Instalacji_Mikroturbiny_Wiatrowej
  4 MB
 • 13-2_Projekt_Budowlany_Instalacji_Mikroturbiny_Wiatrowej_czesc_rysunkowa
  3 MB
 • 14-1_Dokumentacja_Geotechniczna_Mikroturbiny_Wiatrowej
  3 MB
 • 14-2_Dokumentacja_Geotechniczna_Mikroturbiny_Wiatrowej_czesc_rysunkowa
  657 KB
 • 15_Przedmiar_Robot_Mikroturbina_Wiatrowa_Branza_Budowlana
  1 MB
 • 16-1_Projekt_Budowlano-Wykonawczy_Instalacji_Elektrycznej_MIkroturbiny
  6 MB
 • 16-2_Projekt_Budowlano-Wykonawczy_Instalacji_Elektr_MIkroturbiny_czesc_rysunkowa
  3 MB
 • 17_Przedmiar_Robot_Mikroturbina_Wiatrowa_Branza_Elektryczna
  3 MB
 • 18_Rysunki_Zamienne_Instalacji_Wezla_Cieplnego
  1 MB
 • 19_Harmonogram_rzeczowo-finansowy
  25 KB
 • 19 - poprawiony
  4 MB
 • 20_Załącznik
  2 MB
 • 21 Przedmiar robót do instalacji pompy ciepła
  899 KB
 • Odpowiedzi na pytania wykonawców - 23 - 05 - 2011
  167 KB
 • Przedłużenie terminu składania ofert
  247 KB
 • Odpowiedzi na pytania wykonawców
  25 KB
 • Poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy 10 czerwiec 2011
  25 KB
 • Odpowiedzi na pytania wykonawców - 08 - 06 - 2011
  18 KB
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  219 KB