• Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  24 KB
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  77 KB
 • Ogłoszenie o Zamówieniu
  136 KB
 • zał. 2 do OPZ lista PPE
  105 KB
 • zał. 1 do OPZ lista podmiotów
  11 KB
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia
  52 KB
 • Załącznik wzór formularza oferty
  94 KB
 • Załącznik istotne postanowienia umowy
  51 KB
 • Opis Przedmiotu Zamówienia
  50 KB
 • Załącznik oświadczenie o aktualności informacji z art.125
  28 KB
 • Załącznik oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
  32 KB
 • Załącznik uzasadnienie wyboru kryterium oceny ofert
  32 KB
 • Załącznik oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania art.7 ust 1
  27 KB
 • załącznik oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania art.5k
  28 KB
 • Załącznik informacja o ochronie danych osobowych
  16 KB