• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14.01.2015
  96 KB
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  31 KB
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców
  215 KB
 • Instrukcja otwierania załączników do SIWZ
  13 KB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  152 KB
 • Harmonogram Rzeczowo-Finansowy - po zmianie
  97 KB
 • Zmiana treści SIWZ 09.12.2014
  84 KB
 • Załącznik 9 Dokumentacja formalno-prawna
  3 MB
 • Załącznik 10 Projekt Budowlany - branża sanitarna
  34 MB
 • Załącznik 11 Projekt Budowlany - branża drogowa
  47 MB
 • Załącznik 12 Projekt Budowlany - branża elektryczna
  1 MB
 • Załącznik 13 Projekt Budowlany - branża teletechniczna
  2 MB
 • Załącznik 14 Projekt Budowlany - remont zbiornika i mała infrastruktura turystyczna
  22 MB
 • Załącznik 16 STWiOR
  2 MB
 • Załącznik 17 Dokumentacja Geotechniczna
  1 MB
 • Załącznik 18 Stała Organizacja Ruchu
  9 MB
 • Załącznik 19 Operat wodnoprawny
  23 MB
 • Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
  101 KB
 • Harmonogram Realizacji Robót
  101 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu 03.12.2014
  317 KB