Najwyższa Izba Kontroli

W załączniku dokumenty związane z kontrolami przez NIK.

 • Protokół - 23.11.2005 r.
  9 MB
 • Wystąpienie pokontrolne - 13.01.2006 r.
  1 MB
 • Protokół - 19.05.2006 r.
  2 MB
 • Wystąpienie pokontrolne - 04.07.2006 r.
  796 KB
 • Protokół 10.11.2007 r.
  8 MB
 • Wystąpienie pokontrolne - 15.11.2007 r.
  1 MB
 • Protokół kontroli - 04.08.2009 r.
  12 MB
 • Wystąpienie pokontrolne - 13.08.2009 r.
  1 MB
 • Protokół - 10.09.2010
  1 MB
 • Wystąpienie pokontrolne - 02.11.2010 r.
  1 MB