• Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  33 KB
 • Informacja z otwarcia ofert
  79 KB
 • Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
  77 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  107 KB
 • Dokumentacja projektowa
  6 MB
 • Opis Przedmiotu Zamówienia
  59 KB