• zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  74 KB
 • Informacje z otwarcia ofert
  79 KB
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  26 KB
 • Pytania II wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego oraz zmiana treści SIWZ
  36 KB
 • Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiajacego oraz zmiana treści SIWZ
  34 KB
 • Informacja o zmianie treści SIWZ
  32 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu.
  40 KB
 • Dokumenty formalno prawne.
  17 MB
 • Inwentaryzacja zieleni.
  12 MB