• Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  206 KB
 • Informacje z otwarcia ofert
  197 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  43 KB
 • SIWZ, umowa i inne załączniki do SIWZ
  18 MB
 • Projekt zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 163
  5 MB
 • dokumenty formalno prawne
  32 MB
 • „Pytanie wykonawcy i wyjaśnienia zamawiającego treści SIWZ PSZOK”
  263 KB