• Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  54 KB
 • Zawiadomienie o wyborze oferty
  111 KB
 • Projekt Zespół Szkół - poprawiony
  3 MB
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców 05.02.2015
  44 KB
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców 04.02.2015
  48 KB
 • Protokół z wizji lokalnej 02.02.2015
  12 KB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30.01.2015
  26 KB
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców i modyfikacja treści SIWZ 30.01.2015
  48 KB
 • Decyzja NR 439.2014.K Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie - Gmina Karlino złożyła wniosek o przedłużenie ważności decyzji
  98 KB
 • Przedmiar budynek przy ul. Szczecińskiej 6
  35 KB
 • Przedmiar Zespół Szkół
  36 KB
 • Przedmiar Biblioteka Publiczna
  37 KB
 • Dokumentacja projektowa
  47 MB
 • Harmonogram Rzeczowo-finansowy
  33 KB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  16 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  290 KB