• Unieważnienie postępowania
  19 KB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  3 KB
 • Sprostowanie omyłki pisarskiej
  28 KB
 • Załącznik nr 1 Formularz OFERTY po modyfikacji
  37 KB
 • Zał. nr 3 DO UMOWY - Harmonogram rzeczowo-finansowy
  118 KB
 • Załącznik nr 8 wzór umowy po modyfikacji
  162 KB
 • ogłoszenie nr 202018-2014 z dnia 13.06.2014 r. o zmianie ogłoszenia
  22 KB
 • Modyfikacja SIWZ (ZMIANA ZAKRESU ZAMÓWIENIA)
  4 MB
 • Schemat ideowy - oświetlenie drogowe
  361 KB
 • Ogłoszenie nr 193104-2014 o zmianie ogłoszenia
  2 KB
 • Zmiana terminu składania ofert (nowy termin 16.06.2014)
  18 KB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  24 KB
 • Zmiana terminu składania ofert (nowy termin 09.06.2014)
  4 MB
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców 28.05.2014
  416 KB
 • Zał. nr 8 po modyfikacji
  154 KB
 • Tabela równoważności - oświetlenie
  237 KB
 • Odpowiedzi na pytania wykonawców 19.05.2014
  308 KB
 • protokół z wizji lokalnej
  116 KB
 • ogłoszenie nr 157246-2014 o zmianie ogłoszenia (zmiana terminu składania ofert)
  20 KB
 • Zmiana terminu składania ofert - nowy termin 02.06.2014r.
  15 KB
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców i modyfikacja treści SIWZ
  44 KB
 • odpowiedz_30.04.2014.pdf
  44 KB
 • Ogłoszenie nr 142090-2014 z dnia 25.04.2014 o zamówieniu
  27 KB
 • SIWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 8
  289 KB
 • Zał. nr 9 Dokumentacja formalno – prawna
  3 MB
 • Zał. nr 10 Projekt budowlany - branża sanitarna
  34 MB
 • Zał. nr 11 Projekt budowlany - branża drogowa
  47 MB
 • Zał. nr 12 Projekt budowlany - branża elektryczna
  1 MB
 • Zał. nr 13 Projekt budowlany - branża teletechniczna
  2 MB
 • Zał. nr 14 Projekt budowlany - remont zbiornika i mała infrastruktura turystyczna
  22 MB
 • Zał.n nr 15 Przedmiary
  1 MB
 • Zał. nr 16 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
  2 MB
 • Zał. nr 17 Dokumentacja Geotechniczna
  1 MB
 • Zał. nr 18 Stała Organizacja Ruchu
  9 MB
 • Zał. nr 19 Operat wodnoprawny - dz. nr 139/7
  23 MB