• Unieważnienie postepowania (dokument podpisany elektronicznie)
  36 KB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 199942-2013 z dn. 22.05.2013
  2 KB
 • Modyfikacja SIWZ (zał. Nr 1 i Nr 7) i zmiana terminu składania ofert - nowy termin 27.05.2013 godz. 10.00
  41 KB
 • Załącznik Nr 1 po modyfikacji z 22.05.2013
  19 KB
 • Załącznik Nr 7 po modyfikacji z 22.05.2013
  76 KB
 • Zmiana godziny otwarcia ofert (otwarcie 24.05.2013 o godz. 9.15)
  208 KB
 • Zmiana terminu i godz. składania ofert (nowy termin 24.05.2013 godz. 9.00)
  239 KB
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców
  44 KB
 • Modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert
  2 MB
 • Zmodyfikowany załącznik Nr 1
  34 KB
 • Zmodyfikowany Załącznik Nr 6
  15 KB
 • Ogłoszenie nr 197378-2013
  214 KB
 • Zmodyfikowany załącznik Nr 7
  82 KB
 • Protokół z wizji lokalnej
  79 KB
 • Ogłoszenie 186168-2013 z dnia 13.05.2013 o zmianie ogłoszenia
  262 KB
 • Schemat ideowy tablicy TB
  171 KB
 • Ogłoszenie nr 171850-2013 o zmianie ogłoszenia
  27 KB
 • Ogłoszenie nr 157360-2013 z dn. 20.04.2013r. o zamówieniu
  92 KB
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  290 KB
 • Zał. nr 20 Przedmiary
  1 MB
 • Zał. nr 19 materiały użyte przy budowie hali w Karlinie
  51 KB
 • Zał. nr 18 Instrukcja pobierania i otwierania plików
  73 KB
 • Zał. nr 17 Wyposażenie- part7
  8 MB
 • Zał. nr 17 Wyposażenie- part6
  20 MB
 • Zał. nr 17 Wyposażenie- part5
  20 MB
 • Zał. nr 17 Wyposażenie- part4
  20 MB
 • Zał. nr 17 Wyposażenie- part3
  20 MB
 • Zał. nr 17 Wyposażenie- part2
  20 MB
 • Zał. nr 17 Wyposażenie- part1
  20 MB
 • Zał. nr 16 Instalacja Fotowoltaiczna
  5 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part50
  16 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part49
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part48
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part47
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part46
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part45
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part44
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part43
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part42
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part41
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part40
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part39
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part38
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part37
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part36
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part35
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part34
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part33
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part32
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part31
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part30
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part29
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part28
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part27
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part26
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part25
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part24
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part23
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part22
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part21
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part20
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part19
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part18
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part17
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part16
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part15
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part14
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part13
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part12
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part11
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part10
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part9
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part8
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part7
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part6
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part5
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part4
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part3
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part2
  20 MB
 • Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu-part1
  20 MB
 • Zał. nr 13 Iluminacja budynku-part2
  17 MB
 • Zał. nr 13 Iluminacja budynku-part1
  20 MB
 • Zał. nr 14 Nagłośnienie -part 4
  9 MB
 • Zał. nr 12 Nagłośnienie-part3
  20 MB
 • Zał. nr 12 Nagłośnienie-part2
  20 MB
 • Zał. nr 12 Nagłośnienie-part1
  20 MB
 • Zał. nr 11 Zagospodarowanie terenu i sieci zewnętrzne
  19 MB
 • Zał. nr 10 instalacje sanitarne gaz, wod-kan, wentylacja, klimatyzacja, c.o.-part2
  9 MB
 • Zał. nr 10 instalacje sanitarne gaz, wod-kan, wentylacja, klimatyzacja, c.o.- part 1
  20 MB
 • Zał. nr 9 Instalacje ekektryczne i niskie prądy-part 3
  4 MB
 • Zał. nr 9 Instalacje ekektryczne i niskie prądy-part 2
  20 MB
 • Zał. nr 9 Instalacje ekektryczne i niskie prądy part 1
  20 MB
 • Zał. nr 8 Architektura wykończenie wnętrz i konstrukcja- part 5
  11 MB
 • Zał. nr 8 Architektura wykończenie wnętrz i konstrukcja- part 4
  20 MB
 • Zał. nr 8 Architektura wykończenie wnętrz i konstrukcja- part 3
  20 MB
 • Zał. nr 8 Architektura wykończenie wnętrz i konstrukcja- part 2
  20 MB
 • Zał. nr 8 Architektura wykończenie wnętrz i konstrukcja-part 1
  20 MB