• Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie.
    371 KB