projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w cz. obrębu 004 Karlino

 • Zmiana MPZP obręb 004 Karlino - uchwała
  292 KB
 • Załącznik nr 1 do MPZP obręb 004 Karlino
  6 MB
 • Prognoza oddziaływania na środowisko MPZP obręb 004 Karlino
  2 MB
 • Załącznik do prognozy - sytuacja na tle obszarów chronionych
  24 MB
 • Załącznik do prognozy - sytuacja na tle regionu
  12 MB