• Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  34 KB
 • Informacja z otwarcia ofert
  79 KB
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  77 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  104 KB
 • załącznik do SWZ - projekt umowy
  143 KB