• Ogłoszenie o wyniku postępowania
  83 KB
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  175 KB
 • Informacja z otwarcia ofert
  72 KB
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania
  71 KB
 • Ogłoszenie II o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  39 KB
 • Pytania II wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego oraz zmiana treści SWZ
  28 KB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  41 KB
 • Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego oraz zmiana treści SWZ
  2 MB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  147 KB
 • dokumenty formalno prawne
  4 MB
 • przedmiar robót edytowalny
  23 KB