• Ogłoszenie o wyniku postępowania
  104 KB
 • Informacja z otwarcia ofert
  78 KB
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  77 KB
 • Informacja o zmianie treści SWZ
  22 KB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  40 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  158 KB
 • zał. 2 do OPZ lista PPE
  105 KB
 • zał. 1 do OPZ lista podmiotów
  11 KB
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia
  51 KB
 • Załącznik istotne postanowienia umowy
  51 KB
 • Załącznik opis przedmiotu zamówienia OPZ
  49 KB
 • Załącznik oświadczenie o aktualności informacji z art.125
  28 KB
 • Załącznik oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
  27 KB
 • Załącznik uzasadnienie wyboru kryterium oceny ofert
  31 KB
 • Załącznik informacja o ochronie danych osobowych
  15 KB