• Zawiadomienie o wyborze najkorzystrzniejszej oferty
  27 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu TED.
  180 KB
 • SIWZ - wersja edytowalna.
  77 KB
 • Załącznik Identyfikator postępowania i Klucz Publiczny.
  13 KB
 • Załącznik opis przedmiotu zamowienia.
  589 KB
 • Załącznik projekt umowy odpady.
  59 KB
 • Informacja z otwarcia ofert.
  192 KB