• unieważnienie postępowania
  15 KB
 • Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 13.12.2019
  487 KB
 • zmienione dn 13.12.2019 Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz oferty
  78 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  202 KB
 • SIWZ cz. II Istotne postanowienia umowy
  40 KB
 • zał. 1 do OPZ lista podmiotów
  11 KB
 • zał. 2 do OPZ lista PPE
  62 KB
 • zał. nr 3 do OPZ uzasadnienie cena
  34 KB
 • zał. nr 6 do SIWZ lista podmiotów
  11 KB