• Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  17 KB
 • Informacja z otwarcia ofert
  17 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu.
  44 KB
 • SIWZ cz. 2.-projekt umowy.
  68 KB
 • SIWZ cz. 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia.
  85 KB
 • Dokumenty formalno-prawne.
  540 KB
 • Projekt budowlany i wykonawczy - obiekty. Zał. 1 do OPZ
  2 MB
 • Projekt budowlany i wykonawczy - pomosty. Zał. nr 2 do OPZ
  298 KB
 • Projekt budowlany i wykonawczy - zagospodarowanie.
  3 MB
 • Projekt odwodnienie terenu.
  16 MB
 • Projekt zabezpieczenie skarpy.
  651 KB
 • Specyfikacje techniczne.
  14 MB
 • Zagospodarowanie terenu, monitoring.
  1 MB