• SIWZ po modyfikacji 17.12.2012
  179 KB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmiana terminu składania ofert)
  267 KB
 • Ogłoszenie nr 490118-2012 o wszczęciu postępowania
  51 KB
 • Źródła finansowania inwestycji
  195 KB
 • Zaświadczenie z ZUS
  569 KB
 • Poręczenia, kredyty, pożyczki
  1 MB
 • Umowa o współpracy nr 1/EKT/2009
  1 MB
 • Aneksy do umowy 1/EKT/2009
  1 MB
 • Aneks do umowy partnerskiej
  7 MB
 • Uchwała sejmiku woj. zachodniopomorskiego
  2 MB
 • Umowa w spr. realizacji projektu
  8 MB