• Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  348 KB
 • Wyjaśnienia do SIWZ
  493 KB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  777 KB
 • Zał. 17 STWiOR Budowy nowej części świetlicy
  20 MB
 • Zał. 15-1 Geologia rysunki
  1 MB
 • Zał. 15 Geologia opis
  2 MB
 • Zał. 14 Projekt budowlany rozbudowy świetlicy w Gościnku
  23 MB
 • Zał. 13 Przedmiar remontu instalacji elektrycznej
  663 KB
 • Zał. 12-1 Rysunki remontu instalacji elektrycznej
  354 KB
 • Zał. 12 Remont instalacji elektrycznej
  5 MB
 • Zał. 11 Przedmiar robót termomodernizacja
  3 MB
 • Zał. 10 STWOiR termomodernizacja
  13 MB
 • Zał. 9 Instalacja węzła cieplnego w oparciu o pompę ciepła
  7 MB
 • Zał. 8-1 Rysunki instalacji centralnego ogrzewania
  2 MB
 • Zał. 8 Instalacja centralnego ogrzewania
  6 MB
 • Zał. 7-1 rysunki termomodernizacja budowlana
  1 MB
 • Zał. 7 termomodernizacja budowlana
  8 MB
 • SIWZ Świetlica wiejska w Gościnku
  5 MB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  2 MB