• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- Hala
  180 KB
 • Zał. 1 Formularz Ofertowy
  58 KB
 • Zał. 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
  77 KB
 • Zał. 3 Oświadczenie
  35 KB
 • Zał. 4 Wykaz osób do realizacji zadania
  38 KB
 • Zał. 5 Wykaz Robót
  38 KB
 • Zał. 6 Projekt Umowy
  120 KB
 • Zał. 7 TECR
  73 KB
 • Zał. 8 Formularz Wyposażenia
  55 KB
 • Specyfikacja techniczna instalacji słonecznej suplement
  122 KB
 • Ogłoszenie w Dzienniku Wspólnot Europejskich
  142 KB
 • WYJAŚNIENIA_1
  44 KB
 • Zał. 1 Zestawienie drewna
  1 MB
 • Zmiana Treści SIWZ
  33 KB
 • Zał. 8 Formularz Wyposażenia
  55 KB
 • WYJAŚNIENIA 2
  40 KB
 • Załącznik nr 1 do WYJAŚNIEŃ 2
  41 MB
 • Załącznik nr 2 do WYJAŚNIEŃ 2
  4 MB
 • WYJAŚNIENIA_3
  86 KB
 • Zał. 1 do Wyjaśnień 3
  918 KB
 • WYJAŚNIENIA 4
  58 KB
 • Zał. 1 Ustalenia Geotechniczne
  3 MB
 • Zał. 2 Pozwolenie na budowę
  1 MB
 • Zał. 3 karta informacyjna odgromówki
  5 MB
 • WYJAŚNIENIA 5
  104 KB
 • Zmiana treści SIWZ 2
  45 KB
 • Załącznik do zmiany treści SIWZ 2
  30 KB
 • WYJAŚNIENIA 6
  78 KB
 • Zał. 1 Karta Katalogowa mocowania głośników
  109 KB
 • WYJAŚNIENIA 7
  142 KB
 • Zał. 1 karta Katalogowa oznakowania
  136 KB
 • Zmiana treści SIWZ 3
  26 KB
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  400 KB