• SWIZ - wersja edytowalna.
  231 KB
 • Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego i zmiana treści SIWZ.
  79 KB
 • Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego i zmiana treści SIWZ. - pdf
  925 KB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
  25 KB
 • Informacja o zmianie treści SIWZ.
  411 KB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
  503 KB
 • Pytania i odpowiedzi 2.
  2 MB
 • Informacje o których mowa w art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  494 KB
 • Wybór najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienie postepowania.
  625 KB