• Ogłoszenie nr 105328-2013 z dnia 15.03.2013 o zamówieniu
  2 MB
 • SIWZ wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 7
  274 KB
 • Załacznik Nr 8 Dokumentacja projektowa z opisem wykonania robót
  6 MB
 • Załącznik Nr 9 Przedmiar robót
  4 MB
 • Załacznik Nr 10 STWiOR
  263 KB
 • Protokół z wizji lokalnej
  56 KB