Sekretarz

Sekretarz Miasta i Gminy


Funkcję Sekretarza sprawuje Jarosław Stepczyński.

j.stepczynski@karlino.pl

tel. 535373277

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawności funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

1)    Opracowywanie projektów zmian Regulaminu,

2)    Opracowywanie podziału referatów na stanowiska pracy,

3)    Opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,

4)    Nadzór i kontrola nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

5)    Współpraca z Radą Miejską w Karlinie oraz komisjami Rady w zakresie przygotowywania materiałów na sesje,

6)    Nadzór nad kompletowaniem dokumentacji organów Gminy,

7)    Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,

8)    Wykonywanie obowiązków w granicach udzielanego upoważnienia przez Burmistrza,

9)    Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

 

Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:

1)    stanowiskami w Urzędzie:

a) Stanowisko ds. ogólnoorganizacyjnych i osobowych,

b)    Biuro Rady Miejskiej,

c)     Stanowisko ds. elektronicznego obiegu dokumentów i obsługi administracyjnej,

d)    Pracownik gospodarczy – sprzątająca Urząd,

e)     Stanowisko ds. zamówień publicznych.

     2) Gminnymi jednostkami organizacyjnymi:

a)     Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie,

b)    Warsztat Terapii Zajęciowej.