65/08 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

 

 

 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.