7/06

 

 

 

 

 

w sprawie rozpatrzenia wniosków o udostępnienie informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Karlino