30/06

 

 

 

 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miast i Gminy