• Informacja.
  18 KB
 • Informacja dodatkowa.
  642 KB
 • Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  55 KB
 • Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego.
  82 KB
 • Rachunek zysków i strat.
  266 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki.
  261 KB