Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2017r.

 • Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2017r.
  15 MB
 • Z07_tj-uwarunkowania-Karlino_01.doc
  16 MB
 • Z08_Karlino_gmina_uw_01.pdf
  14 MB
 • Z10_Karlino_gmina_kier.pdf
  31 MB
 • Z01-5_zm_studium_Karlino_01.pdf
  121 KB
 • uchwala-zm-studium-Karlino_01.doc
  66 KB
 • rysunki-Karlino.zip
  94 MB