Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przetsrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020

 • Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań
  41 KB
 • Załącznik nr 1 do SUiKZP uwarunkowania
  3 MB
 • Załącznik nr 2 do SUiKZP uwarunkowania
  64 MB
 • Załącznik nr do SUiKZP kierunki
  2 MB
 • Załącznik nr 4 do SUiKZP kierunki
  65 MB
 • Załącznik nr 5.1 Karlino
  77 MB
 • Załącznik nr 5.2 Lubiechowo
  5 MB
 • Załącznik nr 5.3 Karścino
  9 MB
 • Załącznik nr 5.4 Pobłocie Wielkie
  6 MB
 • Załącznik nr 5.5 Kowańcz
  6 MB
 • Załącznik nr 5.6 Malonowo
  9 MB
 • Załącznik nr 5.7 Krukowo
  7 MB
 • Załącznik nr 5.8 Karwin
  7 MB
 • Załącznik nr 5.9 Domacyno
  6 MB
 • Załącznik nr 5.10 Zwartowo
  4 MB
 • Załącznik nr 5.11 Gościnko
  6 MB
 • Załącznik nr 5.12 Garnki
  4 MB
 • Załącznik nr 5.13 Mierzynek
  5 MB
 • Załącznik nr 5.14 Daszewo
  5 MB
 • Załącznik nr 5.15 Karlinko
  3 MB
 • Załącznik nr 5.16 Mierzyn
  7 MB
 • Załącznik nr 5.16.1 Wyganowo
  2 MB
 • Załącznik nr 5.17 Syrkowice
  5 MB
 • Załącznik nr 5.17.1 Poczernino
  5 MB
 • Załącznik nr 5.18 Ubysławice
  4 MB
 • Załącznik nr 6 Polityka planistyczna
  78 MB
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Daszewo
  9 MB
 • Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst
  3 MB
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Wietszyno
  9 MB