Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Wietszyno, Daszewo

 • Uchwała - MPZP Wietszyno, Daszewo wyłożenie
  304 KB
 • Uzasadnienie do uchwały - MPZP Wietszyno, Daszewo wyłożenie
  425 KB
 • Załącznik nr 1a MPZP Wietszyno, Daszewo wyłożenie
  12 MB
 • Załącznik nr 1b do MPZP Wietszyno, Daszewo - wyłożenie
  4 MB
 • uwaga_do_planu_z_rodo_formularz
  36 KB
 • Prognoza oddziaływania na środowisko do MPZP Wietszyno i Daszewo
  4 MB
 • Oświadczenie autora
  335 KB
 • Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń planu miejscowego - Daszewo
  9 MB
 • Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń planu miejscowego - Wietszyno
  9 MB