Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Daszewo, gm. Karlino

 • Uchwała projekt
  245 KB
 • Wyrys ze studium
  676 KB
 • Miejscowy plan zagospodarowania rysunek
  12 MB
 • Prognoza oddziaływania na środowisko
  4 MB
 • Prognoza oddziaływania na środowisko rysunek
  164 MB
 • Serwis fotograficzny do prognozy oddziaływania na środowisko
  9 MB