• Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  27 KB
 • Informacje z otwarcia ofert
  71 KB
 • Pytanie wykonawcy i wyjaśnienia zamawiającego i informacja o zmianie treści SIWZ
  27 KB
 • ogłoszenie o zamówieniu
  184 KB
 • zał nr 1 do SIWZ istotne postanowienia umowy
  41 KB
 • zał nr 2 do SIWZ wzór formularza oferty
  49 KB
 • zał nr 3 do SIWZ wzory oświadczeń
  35 KB
 • zał nr 4 do SIWZ opis przedmiotu zamowienia
  37 KB
 • zał. 1 do OPZ lista podmiotów
  11 KB
 • zał. 2 do OPZ lista PPE
  98 KB
 • zał nr 5 do SIWZ -Identyfikator i Klucz Publiczny
  13 KB