• Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  301 KB
 • Informacje z otwarcia ofert
  240 KB
 • Pytanie Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego treści SIWZ
  286 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu.
  43 KB
 • Projekt Budowlany - Schemat ideowy.
  90 KB
 • Projekt Budowlany - Schemat szafki oświetleniowej.
  40 KB
 • zał. nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia.
  19 KB
 • zał. nr 6 - STWiOR.
  138 KB
 • zał. nr 7 - przedmiar robót.
  33 KB
 • Projekt Budowlany - część graficzna.
  6 MB
 • Projekt Budowlany - opis.
  758 KB